ICT Projectmanagement

Onbekwaam projectmanagement kan voor een organisatie ernstige gevolgen hebben. Projecten kunnen:

  • Niet op tijd worden opgeleverd
  • Buiten het beoogde budget raken
  • Compleet mislukken

Wij kunnen voorzien in interim en permanente projectmanagers en programmadirecteuren met bewezen ervaring en succes in de ICT-industrie. Wij kunnen voorzien in projectmanagers die bewezen sterke prestaties geleverd hebben in troubleshooting en projectrecovery en in turnaround management van projecten die dreigden te mislukken.

Onze projectmanagers hebben vele jaren ervaring in diverse bedrijfssectoren. Projecten die onder hun leiding succesvol zijn afgerond variëren van softwareontwikkeling en systeemimplementatie tot technische installaties. De budgetten van succesvolle projecten kunnen variëren van enkele duizenden tot vele miljoenen Euros.

Executives Online heeft programmadirecteuren in portefeuille die met succes verscheidene projecten hebben geleid als onderdeel van een groter geheel.