Consultants Inhuren, Gescreened -Snel Inzetbaar

“Consultant” is zonder twijfel één van de meest vage functietitels. Naast de overduidelijke verschillen in functionele specialismen, bestaat er een grote verscheidenheid qua functieinhoud.

Sommige consultants worden voor niet meer dan een paar uur ingezet, anderen worden permanent lid van een managementteam. Bepaal nu met behulp van onze met een award bekroonde online test welke soort consultantsfunctie bij u ingevuld moet worden.

Executives Online is gespecialiseerd in het plaatsen van hands-on, op implementatie gerichte consultants, alhoewel we ook kunnen zorgen voor mensen die uitsluitend analyses en aanbevelingen aandragen. Onze kandidaten zijn sterk gericht op de eindresultaten voor uw bedrijf en zijn zich terdege bewust van het belang van snelle reacties en uiterste levertermijnen.

Consultantfuncties en -specialismen

Onze global talent bank bevat 13.300 consultants die hun kennis en ervaring in vele capaciteiten aanbieden, bijvoorbeeld als interim managers, project- en programmamanagers en ontwerpers en uitvoerders van change management.

Onder onze consultants bevinden zich
specialisten op ieder denkbaar
functioneel gebied
, zoals bijvoorbeeld:

 

en specialisten in de
volgende bedrijfstakken:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze consultants kunnen:

  • binnen uw organisatie tewerkgesteld worden om een centrale, arbeidsintensieve taak op zich te nemen, zoals de inbedrijfstelling van een nieuwe fabriek, integratie van een overname, bedrijfssluiting, product -introducties, of de installatie van een nieuw ICT-systeem;
  • een adviesproject aanpakken, in samenwerking met uw personeel informatie vergaren, besluiten en aanbevelingen voorbereiden en daarna nog aanblijven om te helpen bij de implementatie;
  • met een werknemer of intern team samenwerken aan de ontwikkeling van een nieuw initiatief en daarbij coachen, inzicht verschaffen en een extra paar handen leveren;
  • tijdelijk invallen voor een manager of executive die plotseling vertrokken is en diens verantwoordelijkheden overnemen en uitbouwen totdat de persoon in kwestie terug is, of totdat een permanente vervanger gevonden is.

Kosteneffectieve Consultancy

Met name in opdrachten voor bepaalde termijn en aanwezigheid op locatie, is inzet van onze kandidaten een bijzonder kosteneffectieve oplossing. Grote recruiters brengen bedragen vanaf €23.800 per dag in rekening voor een team van hooggekwalificeerde en ervaren consultants, die echter heel waarschijnlijk niet veel directe ervaring met uw bedrijfssituatie hebben. Het tarief per persoon kan oplopen van een paar honderd Euro voor een junior consultant tot een paar duizend Euro voor een partner. Onafhankelijke freelance consultants rekenen een – dikwijls hoger - tarief in de wetenschap dat een bepaald project slechts een paar dagen of weken in beslag neemt.

Daarentegen zijn onze consultants beschikbaar vanaf enkele honderden Euros per dag, oplopend tot €1680 voor een chief executive. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zijn velen bereid te werken op basis van een zgn. “incentive compensatie”, waarbij ze een deel van hun tarief afhankelijk stellen van de verwezenlijking van de betrokken doelstellingen.

Onze consultant recruitment voorwaarden omvatten geen hoge vooraf te betalen tarieven; u betaalt ons pas wanneer u een door ons voorgestelde kandidaat in de arm neemt; ons tarief is ingecalculeerd in hun dagtarief.