Change Management

Tegenwoordig worden veel bedrijven geconfronteerd met turbulente markten, veeleisende aandeelhouders, kritische klanten enzovoorts. Om dergelijke uitdagingen goed het hoofd te bieden en de organisatie deskundig door een lastige fase te loodsen kan tijdelijke kennis en inzet van buiten u de helpende hand bieden. 

De druk op het bedrijfsleven is groter dan ooit. Wereldwijde concurrentie met ook nieuwe toetreders, lastige macro-economische omstandigheden, en goed geïnformeerde, veeleisende klanten zorgen dat bedrijven steeds hogere kwaliteit en service niveaus moeten bieden, tegen meer concurrerende prijzen. Dit brengt noodzakelijke organisatorische veranderingen met zich mee - het versterken van de commerciële slagvaardigheid, herdefiniëren van bestaande posities, toepassing van nieuwe technologie, en de beëindiging van minder productieve taken.

Executives Online is een toonaangevende leverancier van ervaren verandermanagers en change management consultants.

Als verandermanagement uw managers teveel afleidt, indien u specialistische kennis en vaardigheden voor een kritisch veranderproject zoekt of als u de management capaciteit en benodige expertise mist voor de bepaling en vaststelling van een veranderstrategie, en zeker ook de eventuele uitvoering hiervan, neem dan contact met ons op voor directe toegang tot de beste verandermanagers die u nodig heeft. Hier kunt u ons markt onderzoeksrapport over verandermanagement, Challenge of Change downloaden.

Weerstand tegen verandering is een natuurlijk gegeven. Bepaalde eigenschappen van gewoonten, processen en structuren – wanneer concurrerend en productief – kunnen helpen een organisatie te versterken. Maar wanneer deze van die mate zijn dat zij niet in staat is om bijvoorbeeld de klant zo optimaal mogelijk te bedienen, te innoveren of om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en vervolgens uit te voeren dan kan het belangrijk zijn om te veranderen. Snelheid speelt in een dergelijke situatie een grote rol.

Change management bestaat uit een breed spectrum van processen en professionele kennis en vaardigheden die op een specifiek onderwerp zijn gericht: het met succes introduceren van de gewenste verandering. Dit zijn "geen zachte vaardigheden" met slechts subjectieve of vage resultaten: De resultaten van een succesvol change management project kunnen eenvoudig worden afgemeten. In de tevredenheid van klanten, snelheid van levering van een bepaalde actie of dienst, of "time to market" Het is een proactief proces, met achteraf gezien succes: als een organisatie een change management programma opstelt, uitvoert en gunstige resultaten meet, dan kan men pas spreken van een effectief toegepast change management project.

De meeste programma’s en instrumenten van change management zijn inmiddels veelal welbekend. Zowel onder het management van bedrijven als bij de zakelijke media. De introductie van “lean manufacturing” , 360º feedback programma’s, management coaching, “Six Sigma”, CRM, Just-in-time levering en productie processen zoals Kanban en Kaizen, TQM, of software toepassingen zoals SAP. Een ding hebben ze allen gemeen: Namelijk de vereiste van een effectieve, organisatorische aanpassing ten aanzien van de implementatie, totstandkoming en voortgang. Het plannen van een omvangrijk change management programma is essentieel voor het succes: de overweging van alle mogelijkheden van een voorgesteld initiatief, de ontwikkeling van een plan voor informatie en omscholing, en het monitoren van de actuele voortgang in de nieuwe omgeving.

Executives Online is er stellig van overtuigd dat effectief change management het beste geleid wordt door mensen in de organisatie die de verandering ondergaan – als de zogenaamde eigenaren van het bewuste bedrijfsproces – die daar waar noodzakelijk door hands-on specialisten worden ondersteund. Onze benadering van change management is “resource driven” Dat wil zeggen; wij zijn geen adviseurs, en we schrijven geen methodologieën voor. Wat wij kunnen bieden is de juiste manager, die inmiddels meerdere malen bewezen succesvol is geweest in change management processen onder vergelijkbare omstandigheden, en even noodzakelijk, met kennis en beheersing van de belangrijkste en huidige managementinstrumenten.

Neem contact met ons op voor:

  • Snel en effectief management – om de veranderingen uit te voeren
  • Directe start – een deskundig team kan aan boord zijn binnen dagen, met een minimum aan aanstelling of beëindigingformaliteiten
  • Snel resultaten – de verandermanagers zijn “overgekwalificeerd” en zorgen voor een snelle grip op de situatie
  • Een positieve impuls – ondersteuning om de noodzaak onder het eigen team uit te leggen
  • Om specifieke kennis en vaardigheden naar het eigen team over te brengen
  • Om meer perspectief te brengen en resultaten objectief te laten controleren
  • Om een belangrijke verandering door te voeren, van gevoelige aard -vaak het beste uitgevoerd door professionals van buiten de organisatie
  • Opgelegde discipline om resultaat te boeken in het veranderproces