Archief in categorie: Interim Management

De ROI van Interim Management

De ROI van Interim Management

Strategische kansen benutten met Interim Management

Interim Management wordt vaak op ad-hoc basis ingezet. Bijvoorbeeld als er sprake is van ziekte, ontslag, herstel of een reorganisatie. Bijna altijd is er sprake van een acute noodzaak. Waarom geen strategische inzet?

Kostenvergelijk

In mijn gesprekken met bedrijven merk ik een zekere terughoudendheid bij de inzet van Interim ...

Lees meer

The Myth of the “True” Interim Executive

In the interim management industry there’s a common line of thinking that interim managers have a critical inflection point in their careers, before which they were regular employees, and afterwards they are interim managers forever – “true” interim managers. Observed deviations from this are described as mistakes: The executive found they were mistaken about being ...

Lees meer

Beschikking geen loonheffingen (BGL) gaat VAR-verklaring vervangen

Het wetsvoorstel ‘Wet invoering Beschikking geen loonheffingen’ regelt de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dit houdt in dat de opdrachtgever onder voorwaarden met betrekking tot de arbeidsrelatie volledig gevrijwaard is van het inhouden en afdragen van loonbelasting en premie volksverzekeringen en ook geen premies werknemersverzekeringen is verschuldigd.

De voorwaardelijke vrijwaring werkt als volgt. De opdrachtnemer (freelancer ...

Lees meer

Wat heeft toptalent in Nederland te zoeken?

Loonkosten en blijvende rigiditeiten in de arbeidsmarkt spelen de Nederlandse economie parten, zo blijkt uit recent onderzoek van het World Economic Forum.

Ambitieuze studenten kiezen voor het buitenland.

Investeringen in het onderwijs blijven uit en het is geen geheim dat de meest intelligente en ambitieuze studenten uitwijken naar een plek waar uitmuntend en elitair onderwijs ...

Lees meer

De-risking the Hiring Process

Senior Hiring is a risky and expensive business.

The purpose of this blog post is to explore what the key cost drivers are? As it turns out, Senior Hiring is even more expensive than figures suggest. Which presents the question isn’t it better to get it right the first time?

Typically new hires don ...

Lees meer

IIM Research Lights Interim Provider Path to Market

A key route to market for professional interim managers and executives is the Interim Service Provider (ISP). Executives Online has been a provider of interim management services since 2000. Earlier this summer, the Institute of Interim Management (IIM) published a guide which describes how interim managers and executives may best work with interim service providers ...

Lees meer

Time to appreciate the human (resources) touch

Adrian Furnham is professor of psychology at University College London 

IT IS not hard to take a pop at the human resources function . . . if, of course, it is still called that. Once known as the staff department, the name evolved through personnel and human resources to the current hip jargon: the people department or the ...

Lees meer

Flexibele schil groeit naar 30% in 2020

Onderzoek toont toenemende behoefte flexibiliteit.

In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties straks voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van flexkrachten dit de ...

Lees meer

Do you run your searches based on exclusivity or with multiple agencies?

In my numerous contacts with my clients there is sometimes a debate on do you engage one agency for your recruitment needs or do you involve multiple agencies at the same time?

Whilst I fully understand from a client perspective to spread the risk and involve more agencies, there is a bigger risk for the ...

Lees meer

(Hoe) haal ik een interim manager in huis?

Praktijkgerichte antwoorden op bedrijfsvraagstukken

Wat is Interim management?

Interim management is de inzet van een manager die door een organisatie op tijdelijke basis en van buitenaf wordt ingehuurd voor een bepaalde positie, veelal in de hogere regionen van de organisatie. De interim manager is verantwoording schuldig aan de opdrachtgever en veelal bestaat zijn werk uit ...

Lees meer