De ROI van Interim Management

De ROI van Interim Management

Strategische kansen benutten met Interim Management

Interim Management wordt vaak op ad-hoc basis ingezet. Bijvoorbeeld als er sprake is van ziekte, ontslag, herstel of een reorganisatie. Bijna altijd is er sprake van een acute noodzaak. Waarom geen strategische inzet?

Kostenvergelijk

In mijn gesprekken met bedrijven merk ik een zekere terughoudendheid bij de inzet van Interim Management.

De perceptie is dat Interim Management (te) duur is:  interim-managers zouden meer kosten per uur dan reguliere vaste managers. Dit is echter een misvatting. De kosten van een interim manager zijn vergelijkbaar met de kosten van een vaste medewerker van vergelijkbaar kaliber.      

Loonkosten en extra maatschappelijke kosten zoals pensioenen etc. zijn zeer hoog in Nederland. Daarnaast zijn de risico's wanneer een werknemer ziek wordt aanzienlijk. Bovendien hindert ook de blijvende rigiditeit in de arbeidsmarkt de groei van organisaties in Nederland.

Een interim manager is in veel gevallen een zelfstandig ondernemer. Met het in rekening gebrachte uurtarief genereert hij of zij  bedrijfsomzet waaruit verschillende kosten betaald worden zoals  belastingen, premies, verzekeringen, directe kosten zoals auto en telefoon, pensioenvoorziening en een salaris.

Rekenvoorbeeld

Een vaste medewerker in loondienst op directieniveau: Loonkosten: €150.000,00 bruto jaarsalaris.

Image - gtb.jpg

Aantal werkbare dagen: 240 dagen per jaar, minus vakantiedagen feestdagen = 210 dagen per jaar. Voor de beginperiode zal er natuurlijk voor training -en inwerken tijd in acht genomen moeten worden. Inclusief ziekteverzuim resteren er netto 180 werkdagen.

De vaste medewerker komt in dit voorbeeld uit op een dagtarief van €1.292,- uit. Zonder wervingskosten: €1.083,- Voor hetzelfde tarief heeft u ook een interim én professioneel verandermanager tegelijk. (op directie niveau)  

Inzetbaarheid op korte termijn

Een bijkomend voordeel is dat de interim manager op (zeer) korte termijn inzetbaar is (indien nodig binnen één week). Het contract kan bovendien vaak zonder additionele kosten direct beëindigd worden.

Professionaliteit

Organisaties zetten interim managers graag in voor verandertrajecten en/of als tijdelijke oplossing wanneer het  lang duurt om bepaalde sleutelposities opnieuw vast in te vullen. Interim managers verschillen van consultants omdat ze naast het geven van advies ook uitvoerend en operationeel inzetbaar zijn.

Interim managers hebben vaak ook een ander profiel. Ze hebben veelal een indrukwekkende carrière achter de rug en hun sporen al verdiend in een bepaalde branche of expertise. Het profiel van de interim manager is bijna altijd ‘overgekwalificeerd’. Met als grote voordeel voor de organisatie dat er hierdoor snel resultaten worden geboekt.  

Waarde toevoegen

De opdrachtgever die een interim manager inhuurt, mag deze afrekenen op de waarde die hij/zij toevoegt aan de organisatie. Hoe is een crisis opgelost of een verandering doorgevoerd? Relaties hersteld of extra omzet gerealiseerd? In de praktijk blijkt dat na afloop van de interimklus de waarde bijna altijd van blijvend effect is in de organisatie. Hoe komt dit?

De interim manager zal zich in een zeer korte tijd moeten bewijzen. De aanleiding om een interim manager in te huren is immers vaak de urgentie om iets op te lossen/ te veranderen. Tevens is een interim manager erbij gebaat goede resultaten af te leveren: het gaat om zijn/ haar goede naam in de markt. Vanaf de start wordt een professioneel plan van aanpak opgesteld, en worden voortgangsbesprekingen en (tussentijdse) evaluaties ingepland om de verwachtingen en doelstellingen van de opdrachtgever nauwgezet te managen. Zo worden kwaliteit en waardetoevoeging geborgd en de kosten bewaakt.

Voor meer informatie lees hier mijn andere blog en artikel over interim management of bezoek onze website

Reacties

Nog geen commentaren

Plaats uw opmerking