Beschikking geen loonheffingen (BGL) gaat VAR-verklaring vervangen

Het wetsvoorstel ‘Wet invoering Beschikking geen loonheffingen’ regelt de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dit houdt in dat de opdrachtgever onder voorwaarden met betrekking tot de arbeidsrelatie volledig gevrijwaard is van het inhouden en afdragen van loonbelasting en premie volksverzekeringen en ook geen premies werknemersverzekeringen is verschuldigd.

De voorwaardelijke vrijwaring werkt als volgt. De opdrachtnemer (freelancer, interim manager)  heeft in zijn aanvraag voor een BGL antwoord gegeven op vragen uit een vragen set. Een aantal van die antwoorden staan als ‘stelling’ afgedrukt op de BGL. Het zijn eenvoudig te controleren stellingen die op één A4-tje passen. Alleen als de stellingen overeenkomen met de feitelijke wijze waarop wordt gewerkt, geniet de opdrachtgever volledige vrijwaring voor de loonheffingen.
Een BGL geeft alleen aan dat een opdrachtgever geen loonbelasting en premie volksverzekeringen hoeft in te houden en af te dragen op de inkomsten van de opdrachtnemer en over die inkomsten geen premies werknemersverzekering is verschuldigd. De opdrachtnemer moet in de web module een vragen set invullen die op zijn situatie betrekking heeft. De vragen zijn gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie.

Een BGL is een hulpmiddel bij twijfel over de aard van een arbeidsverhouding, het is nooit verplicht om een BGL te hebben. Een opdrachtnemer zal in de regel met één BGL kunnen volstaan voor al zijn opdrachtgevers en voor al zijn opdrachten. Dat is alleen anders als hij verschillende soorten werkzaamheden verricht, waardoor deze niet onder één noemer te scharen zijn, of als hij zijn werkzaamheden onder verschillende condities verricht.

Overbruggingsregeling voor lopende freelance / interim management opdrachten

Vanwege de komende nieuwe wet- en regelgeving geldt in 2014 en een deel van 2015 het volgende: Blijft de interimmer hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden? Dan mag de VAR voor 2014 ook in 2015 gebruikt worden totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Er hoeft in dat geval dus geen nieuwe VAR voor 2015 aangevraagd te worden en wordt de nieuwe een nieuwe VAR voor 2015 niet automatisch opgestuurd door de belastingdienst. Deze regeling geldt voor alle geldige VAR's voor 2014.

Is er in september automatisch een nieuwe VAR voor het nieuwe jaar toegestuurd? Dan wordt er dit jaar niet automatisch een nieuwe VAR voor 2015 gestuurd, omdat de VAR voor 2014 ook in 2015 geldig is totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat.

Voor meer informatie, zie de website van de belastingdienst over dit onderwerp, of neem contact met ons op.

 

Reacties

Nog geen commentaren

Plaats uw opmerking