“If you don't know where you're going, you might end up somewhere else”

Je kent het misschien helaas wel...een onverwachte afspraak met je direct leidinggevende of je hoofd P&O en je hebt geen idee waar het over gaat..

De volgende dag sta je op straat na een kort gesprek waarin je werd medegedeeld dat je bedrijf moest reorganiseren om financieel niet nog verder in zwaar weer terecht te komen en dat men had besloten om jouw functie te saneren, dus daar sta je dan..

Wat nu?

Ik raad de kandidaten met wie ik spreek en die zich in een dergelijke situatie bevinden altijd aan om een aantal weken of maanden rust te nemen om alles eens goed op een rij te zetten en vooral ook om de wrok die soms nog duidelijk aanwezig en voelbaar is weg te laten vloeien.

Als dat proces achter de rug is, en voor de een is dat een periode van een paar weken en voor een ander soms maanden, dan kan de focus op de toekomst worden gericht, vol enthousiasme

Dat valt natuurlijk niet mee in de huidige economische situatie; ik sprak de afgelopen maanden met veel kandidaten die een situatie als hierboven beschreven hadden meegemaakt en dachten binnen een paar weken of maanden zo weer in een nieuwe baan te rollen.

Dat blijkt niet het geval. Kandidaten met een goede leeftijd ( jawel; dat speelt helaas wel degelijk een belangrijke rol en degene die beweert dat dit niet het geval is, die is of heel erg naïef of heel erg schijnheilig) en een goede achtergrond rollen deze dagen niet even in een nieuwe baan.

Er worden soms merkwaardige functie eisen gesteld met een nog merkwaardiger beloningspakket daar tegenover; een onbalans die ervoor kan zorgen dat goede en ervaren kandidaten een rol niet willen of kunnen ambiëren omdat de beloning simpelweg veel slechter is vergeleken met wat ze voorheen hadden.

Door het verstrijken van diezelfde tijd zal een kandidaat op den duur bereid zijn om meer en sneller compromissen te accepteren en alles dat een beetje in de buurt komt van zijn of haar vaardigheden en vorige salaris willen overwegen.

Is dat goed voor een kandidaat en een toekomstige werkgever? Nee, voor beiden niet.

Een kandidaat die –wellicht met tegenzin- een nieuwe baan accepteert onder zijn of haar niveau met een lager salaris zal niet elke ochtend brandend van energie uit zijn of haar bed stappen om aan de slag te gaan.

Ik hoef niet uit te leggen wat dat betekent voor de betrokkenheid en inzet die een dergelijke kandidaat zal etaleren bij zijn of haar nieuwe werkgever.

Werkt uw bedrijf met organisaties die u ondersteunen bij het zoeken van nieuw personeel, dan raad ik u aan om alert te zijn op dit soort kandidaten, sommigen willen op den duur alles aannemen maar uiteindelijk wordt geen van de betrokken partijen daar blij van.

U moet kunnen rekenen op een partner die zorgvuldig screent op basis van verwachtingen van een kandidaat en de visie voor de langere termijn. Wilt u samenwerken met een organisatie die u helpt om managers te zoeken voor de langere termijn, of wilt u alleen een korte termijn oplossing?

Wij, van Executives Online, gaan voor die lange termijn oplossing, in uw belang, in het belang van de kandidaat en uiteindelijk ook ons belang; wij willen tevreden opdrachtgevers en tevreden kandidaten. Als een van beiden het niet is vinden wij dat we ons werk niet goed hebben gedaan.

Herkent u dat? Neem contact met me op voor een demonstratie van de nieuwste en  innovatieve technieken die wij inzetten om de ideale match tussen uw organisatie en de kandidaat te realiseren, nu en voor de toekomst.

“If you know where you are going, call us to help you to get there”

Jan Piet van der Plank

Reacties

Nog geen commentaren

Plaats uw opmerking