Privacy Beleid Algemeen

Executives Online’s hoofdactiviteit is Fast-Track Executive Recruitment inclusief: Interim Management, Change Management, Project Management, en Executive Recruitment. Uw persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Het privacy beleid heeft betrekking op Executives Online Nederland en haar websites, gevestigd te Amsterdam.

Privacy Beleid Algemeen

De privacy van de gebruikers van de Executives Online website wordt door ons op een zo goed mogelijke wijze beschermd. Wij doen er alles aan om uw bezoek aan onze site tot een veilige ervaring te maken en garanderen dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld en slechts wordt gebruikt voor de onderstaande doeleinden. Het privacy beleid heeft uitsluitend betrekking op de gegevens welke zijn verstrekt via de Executive Online websites. Het privacy beleid heeft geen betrekking op gegevens welke op enige andere wijze zijn verkregen.

Executives Online gebruikt de verstuurde informatie samen met overige gegevens voor administratieve en marketing doeleinden. We zullen uw informatie voor een redelijke periode gebruiken om u te blijven informeren over onze diensten..

1. Verzamelen van Data en Doelbestemming

Zoals gebruikelijk bij vele websites, maken wij ook gebruik van zgn. "cookies", de software welke het gebruik van de website in kaart brengt. Het gaat hier om statistische, onpersoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld om te zien hoeveel gebruikers een bepaalde pagina bekijken, welke pagina's het meest bezocht worden en en de duur van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om ons te helpen de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en te houden en ervoor te zorgen dat wij informatie aanbieden die u belangrijk vindt.

2. Versturen van Persoonlijke Informatie

Uw persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt voor die doeleinden waarvoor u ons van tevoren toestemming heeft verleend. Wij verstrekken nooit informatie zoals naam, adres, emailadres, telefoonnummer, etc. aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Tenzij ons dit wettelijk verplicht zal worden gesteld.

3. Vertrouwelijkheid en Beveiliging

Executives Online gebruikt en behoud uw persoonlijke informatie volgens de eisen en voorwaarden welke vallen onder de Wet Bescherming van Persoonsgegevens (Wbp)

De aard van onze activiteiten vereist geen speciale beveiligde verzend methodes omdat we op onze website niet omgaan met gevoelige, persoonlijke informatie zoals financiële gegevens, etc. Er zijn echter wel speciale regels en technische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de persoonlijke informatie welke is verstrekt te beschermen tegen:

  • Ongeautoriseerd gebruik
  • Onjuist gebruik en of vrijgeven
  • Ongeautoriseerd veranderingen aanbrengen
  • Onwettelijke destructie of verlies

Onze Ethische Gedragscode Waarborgt uw Privacy

Al onze medewerkers en data verwerkers, welke toegang hebben, en welke verbonden zijn met het verwerken van persoonlijke gegevens hebben zich verplicht om het vertrouwelijke karakter van de persoonlijke gegevens van onze bezoekers te respecteren. We verzekeren dat uw persoonlijke gegevens niet zullen worden verstrekt aan overheidsinstanties, overige autoriteiten en derden behalve als we daartoe verplicht worden gesteld door (wettelijke) regelgeving.

4. Toegang Tot de Persoonlijke Gegevens

U heeft het recht op een kopie op te vragen van uw persoonlijke gegevens die Executives Online in haar administratie voert en op onjuistheden te corrigeren. In dat geval richt u zich tot ons per email of aan: Executives Online, afdeling data management, Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam.

We zullen u binnen redelijke tijd voorzien van een kopie van uw gegevens, op verzoek van een kopie legitimatie. We zullen u deze gegevens kosteloos toesturen. Waar van toepassing staat het u uiteraard vrij om, daar van toepassing, de gegevens:

  • uit te wissen
  • te rectificeren, veranderen
  • aan te vullen

5. Minderjarigen

Onze activiteiten zijn van dien aard dat we niet geïnteresseerd zijn in het bijhouden van gegevens van minderjarigen. We houden bewust daarom ook geen gegevens bij van minderjarigen. Als we deze gegevens ontdekken zullen we deze onmiddellijk verwijderen uit ons systeem.

6. Wat is een Cookie?

Voor meer informatie over cookies, zie: Wikipedia.

Executives Online is niet verantwoordelijk voor de content van externe websites.