Professionele Aansprakelijkheidsverzekering

De meeste klanten en werving- en selectiebureaus verlangen van kandidaten een vorm van professionele aansprakelijkheidsverzekering. Een dergelijke verzekering beschermt u tegen de gevolgen van schadeclaims van cliënten voor fouten die u naar hun mening gemaakt heeft, of wanneer er naar hun zeggen sprake is (geweest) van nalatigheid bij de uitvoering van uw werkzaamheden. Als zelfstandige blijft u aansprakelijk en verantwoordelijk voor de door u verrichte werkzaamheden. U kunt deze aansprakelijkheid verzekeren door een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dient de opdrachtgever een claim in, dan kan dit om enorme bedragen en dus risico’s gaan. Daarom is het belangrijk om deze verzekering te gaan afsluiten. Op internet vindt u bij de meeste verzekeraars al snel de mogelijkheden om een dergelijke verzekering te gaan afsluiten. Let u daarbij goed op de prijsverschillen en de voorwaarden in de polis.

Ook zijn er nog verzekeringen die u goed dient te onderzoeken of deze voor u ook nodig zijn om verdere risico’s te beperken: pensioen, ziekte en arbeidsongeschiktheid, inboedel en glasschade, rechtsbijstand, transport, inkomstenderving, diefstal etc.