Wat maakt iemand tot een goede Interim Manager?

De meest succesvolle interimmanagers kunnen bogen op een prestatiegerichte carrière in het bedrijfsleven met een aantoonbare stijgende lijn in verantwoordelijkheden. Daarnaast staan ze voor begrippen als doelgerichtheid – deskundigheid op een bepaald gebied, progressie en succes in een specifieke functionele discipline en/of bedrijfstak, of in daaraan gerelateerde specialismen. (Managers die een aantal keren van baan of bedrijfstak zijn gewisseld kunnen evenzeer uitstekende interimmangers zijn, het kan echter lastiger blijken om een toekomstige opdrachtgever te overtuigen van hun toegevoegde waarde.)

Naast een uitstekend CV, beschikken de beste interimmanagers over de nodige flexibiliteit om in bijzonder onzekere omstandigheden te kunnen werken. Het leven van een interimmanager kent vele onzekerheden: onzekerheid over tijdstip en bron van de volgende opdracht; het aanvankelijk onvoldoende kennis hebben van de werkomgeving van de nieuwe cliënt, maar wel geacht worden een belangrijke bijdrage te leveren, en de afwezigheid van een collegiaal netwerk op de werkplek voor uitwisseling van uitdagingen en brainstormoplossingen.

Goede interimmanagers zijn mentaal in staat om iedere zes maanden een nieuw project aan te pakken, en hebben voldoende financiële reserves om zonder problemen de onvermijdelijke stille maanden door te komen. Een paar weken of maanden uit een koffer leven is voor hun geen probleem. Ze komen in interviews goed uit de verf, hetgeen belangrijk is gezien het feit dat de selectieprocedure voor een interimmanager dikwijls korter is dan die voor permanente functies. Goede interimmanagers bezitten de kwaliteiten die nodig zijn om in een nieuw project snel te kunnen beoordelen wat er in die totaal nieuwe omgeving aan de hand is; het zijn goede analytici die oplossingen weten aan te dragen, die vervolgens op tijd en binnen het gestelde budget ten uitvoer worden gebracht.

Succesvolle interimmanagers zijn zelfverzekerd over hun prestaties. Ze weten hoe ze die prestaties het beste kunnen overbrengen op hun cliënten, en ze leveren per opdracht het gewenste resultaat. Voor de volbrenging van hun opdracht zullen ze deels een beroep doen op bureaus, maar zich tezelfdertijd realiseren dat het grootste gedeelte door persoonlijk netwerken tot stand moet komen (gemiddeld twee-derde, meer voor nieuwe interimmanagers). Interimmanagers kunnen tijdens een opdracht een inkomensniveau (dagtarief) toucheren dat vele malen hoger ligt dan dat van collega’s in het bedrijfsleven. Daarnaast kunnen ze genieten van vele andere voordelen van de interim lifestyle. Veelal hebben ze een eigen bedrijf waaronder ze hun interimactiviteiten uitvoeren.

Als u meent te beschikken over de kwaliteiten die noodzakelijk zijn voor een succesvolle interimmanager, schrijf u dan bij ons in.