Author archives: Edwin Glas

De ROI van Interim Management

Strategische kansen benutten met Interim Management

Interim Management wordt vaak op ad-hoc basis ingezet. Bijvoorbeeld als er sprake is van ziekte, ontslag, herstel of een reorganisatie. Bijna altijd is er sprake van een acute noodzaak. Waarom geen strategische inzet?

Kostenvergelijk

In mijn gesprekken met bedrijven merk ik een zekere terughoudendheid bij de inzet van Interim ...

Continue reading

Technology talent poaching

Technology talent poaching

A policy implemented by Google in 2007 in an attempt to stop Facebook from poaching its top talent “appears to contravene our equal pay for equal performance policy” according to a Google manager.

The technology sector is extremely competitive and individuals with the skills and experience to drive leading edge innovation are highly valuable assets ...

Continue reading

Flexibele schil groeit naar 30% in 2020

Onderzoek toont toenemende behoefte flexibiliteit.

In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties straks voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van flexkrachten dit de ...

Continue reading

(Hoe) haal ik een interim manager in huis?

Praktijkgerichte antwoorden op bedrijfsvraagstukken

Wat is Interim management?

Interim management is de inzet van een manager die door een organisatie op tijdelijke basis en van buitenaf wordt ingehuurd voor een bepaalde positie, veelal in de hogere regionen van de organisatie. De interim manager is verantwoording schuldig aan de opdrachtgever en veelal bestaat zijn werk uit ...

Continue reading

TAKING THE GUESSWORK OUT OF EXECUTIVE RECRUITMENT – executive-intro™

Innovative Technology, Time Saving Solutions and Value For Money – that’s what we deliver to our clients.

Have you ever thought about what you base your hiring decisions on? Gut feeling, personality, skills or knowledge? How about measuring aptitude for the role? Or bringing all of these key elements together? With executive-intro™ we leave nothing ...

Continue reading

Haal het risico  uit uw executive search en selectie met executive-intro™

 

Hoe baseert  u uw huidige recruitment beslissingen? Op intuïtie, persoonlijkheid, kennis en kunde? Hoe denkt u over  het meten van de geschiktheid voor de rol, of het samenbrengen van al deze sleutelelementen in één systeem?

Met executive-intro™ laten we niets aan het toeval over.

Executives Online is bijzonder verheugd ons uitstekende online platform te ...

Continue reading